Bijzonder goed!
Keuzeatelier - 2018
Tijdens de keuzeateliers kiezen de kinderen zelf voor een workshop. Bij iedere workshop wordt uitgegaan van een thema of een materiaal. Het proces van ontwerpen, uitvoeren en reflecteren wordt gevolgd.