Bijzonder goed!

Voor- en Naschoolse opvang

Nummereen

Voor de voor- en naschoolse opvang maakt BS De Regenboog gebruik van de faciliteiten van Nummereen.
Op maandag, dinsdag en donderdag vindt de Voorschoolse opvang (VSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) plaats op BS De Regenboog. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen op BS De Regenboog opgehaald door een medewerker van Nummereen en gaan ze naar BS De Beatrix in Bergeijk.
Voor meer informatie over Nummereen kunt u naar de website: www.nummereen.com of kunt u op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd even binnen lopen bij de BSO-lokalen in onze school.